Ofte stillede spørgsmål

Hvor skal jeg opbevare mit brænde?

Hvor ofte skal min skorsten renses?

Hvorfor soder mit glas til?

Hvorfor ryger det ud af min låge?

Hvordan rengøres en tilsodet glasrude bedst muligt?

Hvor tit skal man tømme brændkammeret for aske?

Hvordan rengøres fedtstenstop som har fået fedtpletter?

Hvordan undgår jeg brændte børnefingre?

Hvor skal jeg opbevare mit brænde? - tilbage til top
Det er vigtigt at sikre mulighed for tørring og opbevaring af brænde til pejs eller brændeovn i form af udhus, skur eller overdækning i umiddelbar nærhed af huset. Inden træet kan anvendes til brænde, bør det lagres i 1-2 år efter at det er kløvet, så træet bliver tilstrækkelig tørt. Varmeenergien i træet afhænger af træsorten. Løvtræ som eg, bøg og ask har en betydeligt højere brændværdi end f.eks. fyr, gran og lærk. Brænde handles normalt i stablet rummeter. En kasserummeter er det brænde, der kan være i en kasse på 1 m3, hvor brændet er smidt hulter til bulter.

Hvor ofte skal min skorsten renses? - tilbage til top
Brændeovn og skorsten bør én gang om året tilses af en skorstensfejer. Vær opmærksom på at ved al rengøring og pleje skal ovnen være kold.

Hvorfor soder mit glas til? - tilbage til top
Der kan være flere årsager til at dit glas soder til. Normalt vil tilsodede glas ikke have noget med din ovn at gøre! Hvis dit træ ikke er tørt nok (maksimalt 18 % fugtighed), vil forbrændingstemperaturen være for lav. Træet ulmer i stedet for at brænde, og det resulterer omgående i tilsodede glas. En anden årsag kan være, at du tænder op med for store trækævler. Hvis kævlerne er for store, afgiver de for megen gas/tjære, inden temperaturen kommer op på et niveau, hvor disse stoffer brændes lige så hurtigt som de frigives. Dette kombineret med et koldt glas resulterer i, at glasset soder til. Endelig kan det tænkes, at din skorsten ikke fungerer korrekt. Hvis det rigtige træk ikke er tilstede i skorstenen, kan forbrændingen ikke forløbe optimalt, så risikerer du, at der aflejres sod på glasset. En sidste mulighed er, at du har skruet for meget ned for forbrændingsluften. Hvis brændeovnen ikke får luft nok, ulmer brændet væk ved for lav temperatur, og dette giver sod på glasset.

Hvorfor ryger det ud af min låge? - tilbage til top
Årsagerne til at det ryger ud af din låge vil oftest være de samme, som gør, at glasset soder til. Du skal dog også være opmærksom på ikke at have et emfang eller lignende tændt tæt på brændeovnen, da dette også kan resultere i røg i stuen, når du åbner lågen eller under optænding.

Hvordan rengøres en tilsodet glasrude bedst muligt? - tilbage til top
Man kan anvende et stykke køkkenrulle, fugtet i vand og dyppet i aske til formålet. Man gnider så på det tilsodede glas og fortsætter indtil man med et rent stykke køkkenrulle og vand har en helt renset rude.

Hvor tit skal man tømme brændkammeret for aske? - tilbage til top
Man bør tilse mængden i askeskuffen regelmæssigt, da lufttilførslen til brændkammeret i mange henseender kommer herigennem. Aske skal opbevares i en ikke brændbar beholder indtil den er tilstrækkeligt afkølet. Husk bålet brænder bedst med et underlag af aske. Bortskaffelse af asken sker i dagrenovationen eller strøes ud i haven som gødning.

Hvordan rengøres fedtstenstop som har fået fedtpletter? - tilbage til top
Rengøring af fedtsten kan gøres med almindelig fortynder fra en farvehandler. Skulle der være pletter som fortynderen ikke kan klare, kan man slibe stenen med sandpapir.

Hvordan undgår jeg brændte børnefingre? - tilbage til top
Vær opmærksom på, at børn kan komme til skade på en varm pejs eller brændeovn. Man bør ikke lade små børn være alene, når brændeovnen er tændt. Ovnen kan eventuelt sikres med et særligt gitter.

Kreativ Zone
Thom’s Pejse | Tessebøllevej 51 | 4681 Herfølge | Mobil 21 66 28 87 | E-mail info@thoms-pejse.dk